Naslovnica ŽUPANIJA Aktualnosti BPŽ – Izvješće o rezultatima glasanja 21. sjednice županijske skupštine

BPŽ – Izvješće o rezultatima glasanja 21. sjednice županijske skupštine

1473
0
Podijeli objavu

Zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji vezano uz pandemiju koronavirusom (COVID-19), a posebno uzimajući u obzir Odluku Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. godine kojom je, medu ostalim, određena zabrana okupljanja više od 5 ljudi, Ministarstvo uprave RH dostavilo je uputu svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da se u novonastalim okolnostima sjednica predstavničkog tijela može održati putem videokonferencije, izjašnjavanjem putem e-maila, odnosno korištenjem drugih raspoloživih tehnologija.

Slijedom navedenog 21. sjednica Županijske skupštine sjednica održana je elektroničkim putem, 23. travnja 2020. s početkom u 9 sati, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plače službenika i namještenika u upravnim tijelima Brodsko-posavske županije,

2. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Zavodu za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije za provođenje postupka nabave dva vozila hitne medicinske pomoći i potpisivanje ugovora.

Vijećnicima Županijske skupštine putem aplikacije e-sjednica dostavljen je poziv i materijal za predložene točke dnevnog reda, zajedno s Uputama o načinu elektroničkog glasovanja i Obrascem za glasovanje.

Popunjeni i na e-mail adresu Županijske skupštine dostavljeni obrazac za glasovanje ujedno je bio i evidencijski listić, odnosno potvrda nazočnosti vijećnika na21.sjednici. Obrasce za glasovanje vijećnici su bili dužili dostaviti 23. travnja u vremenu od 9 do 12 sati.

Slijedom pravovremeno dostavljenih obrazaca utvrđuje se daje na 21. sjednici Županijske skupštine održanoj 23. travnja 2020. s početkom u 9 sati bilo nazočno 37 vijećnika.

Predloženi dnevni red usvojen je s 30 glasova „ZA” i 7 glasova „SUZDRŽAN”.

TOČKA 1. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Brodsko-posavske županije

O navedenoj točki svoje očitovanje dostavio je Klub vijećnika Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, koji je ovu točku dnevnoga reda podržao, a Klub vijećnika Duspara Mirko – Nezavisna lista-DM-NL i Klub vijećnika socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP točku nisu podržali.

Pregledom dostavljenih obrazaca za glasovanje elektroničkim putem utvrđeno je daje Županijska skupština navedenu Odluku donijela s 22 glasa „ZA”, 15 glasova „PROTIV” i 0 glasova „SUZDRŽAN”.

Na dostavljena pitanja, odnosno komentare Klubova vijećnika, odnosno vijećnika pojedinačno pročelnik nadležnog upravnog tijela dostavit će pisano očitovanje.

TOČKA 2. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Zavodu za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije za provođenje postupka nabave dva vozila hitne medicinske pomoći i potpisivanje ugovora.

O navedenoj točki svoje očitovanje dostavio je Klub vijećnika Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, koji je ovu točku dnevnoga reda podržao, a Klub vijećnika Duspara Mirko – Nezavisna lista-DM-NL i Klub vijećnika socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP točku nisu podržali.

Pregledom dostavljenih obrazaca za glasovanje elektroničkim putem utvrđeno je daje Županijska skupština navedenu Odluku donijela s 32 glasa „ZA”, 0 glasova „PROTIV” i 5 glasova „SUZDRŽAN”.

Na dostavljena pitanja odnosno komentare Klubova vijećnika odnosno vijećnika pojedinačno pročelnik nadležnog upravnog tijela dostavit će pisano očitovanje.

Očitovanje o donesenim zaključcima, kao i  o samom načinu oržavanja sjednice dao je Predsjednik župsnijske skupštine Brodsko-posavske županije – Pero Ćosić.