Naslovnica ŽUPANIJA Aktualnosti PREDSTAVLJEN PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU ŽUPANIJE

PREDSTAVLJEN PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU ŽUPANIJE

894
0
Podijeli objavu

U Velikoj vijećnici županijske uprave danas je predstavljen Plan djelovanja civilne zaštite koju je izradila tvrtka „IN konzalting d.o.o.” iz Slavonskog Broda. Imajući na umu trenutnu situaciju, shvaćamo kolika je važnost pravovrmenog i umreženog djelovanja u području civilne zaštite, a ovaj dokument sve vitalne informacije sadržni na jednom mjestu s ciljem lakšeg logističkog postupanja i djelovanja operativnih postrojbi.  Uz Ivana Nožinu iz spomenute tvrke današnjm predstavljanu nazočili su i župan Danijel Marušić te njegov zamjenik Stjepan Bošnjaković.

Kako je na današnjem sastanku prilikom predstavljanja Plana kazao Ivan Nožina Zakonom o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) i Zakonom o izmjenama Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 118/2018),  uređuje se sustav i djelovanje civilne zaštite; prava i obveze tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih i fizičkih osoba; osposobljavanje za potrebe sustava civilne zaštite; financiranje civilne zaštite; upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Zakona i druga pitanja važna za sustav civilne zaštite.

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Civilna zaštita je od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i za sigurnost Republike Hrvatske.

Zakonom su propisana ograničenja vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama i pokretninama radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša.

Temeljem članka 17. Zakona izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave donosi plan djelovanja civilne zaštite. Plan djelovanja civilne zaštite jedinice lokalne samouprave, izrađuje se na temelju Procjene rizika od velikih nesreća za područje jedinice lokalne samouprave.

Sadržaj plana djelovanja civilne zaštite jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu JLS) propisan je Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti, te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17).

Velika novina su i web gis karte koje su sastavni dio Plana, a put njih se na jednostavan i interaktivan način može doći do svih vitalnih informacija koje su potrebne za brzo djelovanje prilikom potencijalnih ugrozbi. U njima su sadržani podaci i informacije o prometnicama, potencijalnim uzročnicima katastrofa, taktičko- tehničke i logističke podatke, područjima potencijalnih ugrozbi prema različitim procjenama i još mnogo toga što bi u ovakvim situacijama trebalo uvelike olakšati posao žurnim službama.