Naslovnica OPĆINE Dragalić OPĆINA DRAGALIĆ – UNATOČ EPIDEMIJI COVID-a, SVI PLANOVI ZA 2020. GODINU SU...

OPĆINA DRAGALIĆ – UNATOČ EPIDEMIJI COVID-a, SVI PLANOVI ZA 2020. GODINU SU REALIZIRANI

947
0
Podijeli objavu

Piše: Zvonimir Karlik, načelnik Općine Dragalić

Na kraju smo kalendarske i poslovne 2020. godine. Općinska uprava radila je u skladu sa usvojenim programima, donesenim proračunom i ukazanim izvanrednim potrebama.

Nastavljena izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture  

Uz redovite aktivnosti, održavanja tzv. hladnog pogona, održavanje i dograđivanje javnih površina i javnih objekata,  rekonstrukcije nerazvrstanih cesta i poljskih putova, nastavak izgradnje vodoopskrbe naselja Poljane, kao i naselja Donji Bogićevci, te sukladno usvojenim programima temeljem Javnog pozivaza  dostavu programa, a u skladu sa Odlukom povjerenstva za dodjelu sredstava Javnog poziva financirali smo aktivnosti svih udruga i vjerskih zajednica. Nadalje, nastavili smo sa već uobičajenom dodjelom  pomoći za novorođenčad, pomoći roditeljima za nabavku radnih bilježnica i didaktičkog materijala za učenike od 1. – 8. razreda OŠ, podjelom  poklon paketića u povodu  blagdana i pripremom organiziranja i obilježavanja prigodnih datuma bitnih za Općinu.  Nastavilo smo  s redovnim  godišnjim aktivnostima održavanje groblja, cesta, putova… Sve navedeno pripada u redovne programe.

Općinskim i sredstvima iz fondova unapređen život u lokalnim zajednicama

I ove godine smo uspjeli privući dio sredstava iz fondova, temeljem provedenih javnih poziva za sredstva namijenjena razvoju lokalnih zajednica. Kroz nastavak izgradnje vodoopskrbe naselja  Donji Bogićevci, prihodovali smo 168.000,00 kn,  a uz vlastita proračunska sredstva investirali smo u još jednu dionicu izgradnje ukupno  437.500,00 kn. Za izgradnju vodoopskrbe naselja Poljane uspjeli smo iz natječajnih sredstava prihodovati 250.000,00 kn, te smo uz vlastita proračunska sredstva investirali ukupno 562.500,00 kn. Ove godine u vodoopskrbu smo  uložili 418.000,00 kn iz državnog proračuna, te 582.000,00 kn vlastitih sredstava. Ukupno smo  u vodoopskrbu u 2020. godini  uložili 1.000.000,00 kn.

U naselju Mašić, dovršili smo postavljanje dječjeg igrališta, te u Društvenom domu uredili sanitarne čvorove,  prostor za kuhinju  i dovršili pozornicu postavljanjem keramičkih pločica.  Izmjestili smo klorinator izvan objekta i  renovirali prostoriju u kojoj je  bio. Uz županijsku cestu postavili smo dva stajališta za  autobuse s  kućicama za putnike školarce. U naselju Gorice dovršili smo novi objekt mjesne mrtvačnice i  priključili ga  na električnu energiju. U Poljanama smo također postavili novu autobusnu čekaonicu. U Dragaliću smo na mjesnom groblju uredili površinu za ispraćaj pokojnika, a na Vatrogasni dom postavljena su nova vrata.

U Dragaliću, Poljanama, Goricama, Medarima i Mašiću zamijenili smo svu javnu rasvjetu s novom led rasvjetom. Ostaje nam u 2021. godini dovršiti još dio naselja Donji Bogićevci i na županijskoj cesti kroz naselja Mašić i Medari postaviti nova rasvjetna tijela na stupove na kojima ih nema  i tako ovu prometnicu u noćnim satima osvijetliti na svakih 30 metara.  S obzirom na intenzitet prometa, na taj način namjeravamo podići razinu sigurnosti sudionika u prometu i  svih naših građana. Ispred OŠ u Dragaliću postavili smo pješački semafor, kako bismo dobili  veću  sigurnost djece  na putu  od kuće do škole. Na izlazu iz Ulice kralja Tomislava u Dragaliću prema naselju Poljane postavili smo prometno stupno ogledalo  kako bi  vozači imali bolji pregled  pješačke staze, a  pješacima bolji pregled kolnika sa kojim se križa pješačka staza.  Spoj ceste  Ulice kralja Tomislava  i Ulice hrvatskih branitelja proširili  smo radi  sigurnijeg i lakšeg prometovanja. Investirali smo i 2020.  godine u uređenje poljskih putova, posebno na području k.o. Poljane.

Izgradnja dječjeg vrtića

Sredinom 2018.godine, na temelju izrađene projektne dokumentacije i ishođene dozvole za građenje, kandidirali smo se na raspisani natječaj APPRR-a, Mjeru 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.. Natječajem za provedbu Podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« – provedba tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«u sektoru dječji vrtići. 23.studenog 2018. godine donesena je Odluka APPRR-a  o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, kojom je naš projekt za izgradnju dječjeg vrtića u Općini Dragalić, ocijenjen  pozitivno. Ovom odlukomprocijenjeni iznos potpore je 4.057.683,59 HRK, a utvrđen je sukladno Planu nabave koji se nalazi u prilogu 1. iste odluke i čini njen sastavni dio. Prošle godine proveli smo Javni natječaj za prikupljanje ponuda za izgradnju vrtića i u kolovozu 2019. potpisali ugovor sa odabranim izvođačem radova. Radovi su započeti krajem 2019.godine i nastavljeni tijekom 2020. godine. Uz sve probleme sa kašnjenjem radova, prije svega zbog otežanog funkcioniranja zbog utjecaja epidemije COVID-19 (coronavirusa), te nekoliko samoizolacija radnika tvrtke izvođača radova, te njihovog izbivanja sa gradilišta, uz produljenje rokova dovršetka radova, krajem 2020.gdine  dovršili smo izgradnju vrtića. Do kraja godine slijede nam aktivnosti na pripremi i provedbi tehničkog pregleda, ishođenja uporabne dozvole, ucrtavanja građevine u katastarski operater  i aktivnosti na izdavanju Rješenja o obavljanju djelatnosti od strane nadležnih tijela. Početkom sljedeće godine očekujemo  početak rada  vrtića kada bi se, sukladno planovima i očekivanjima, trebali dogoditi i prvi upisi u novi vrtić u Dragaliću naših najmlađih stanovnika, prvenstveno s područja Općine Dragalić, a potom ukoliko, s obzirom na kapacitete, ostane slobodnih mjesta i sa šireg područja.

Početkom rada vrtića u našoj maloj zajednici, kvalitetu življenja naših građana podižemo planski na novu razinu. Ovim činom kvaliteta života, posebno mlađih obitelji i najmlađih stanovnika naše Općine bit će bliža kvaliteti življenja u puno većim sredinama. Izuzetno sam ponosan na ovaj projekt, na sve svoje suradnike, na članove Općinskog vijeća i na sve naše građane jer su znali prepoznati naša dugogodišnja nastojanja da ovu malu zajednicu činimo svakom godinom sve boljom i naprednijom. Još jednom hvala svima koji su na bilo koji način pridonijeli realizaciji ovog projekta, kao i građanima na mudrim odlukama.

Završava se izgradnja vodovoda i kreće s izgradnjom kanalizacije

Prije 16 godina imali smo vodoopskrbu u jednom naselju, mrtvačnice u dva naselja, vrtić niti u jednom, društveni dom u funkciji niti u jednom, kanalizaciju u jednom….Danas imamo vodovodnu mrežu u funkciji u četiri naselja, pred samim dovršetkom u preostala dva naselja, sa planom  završetka  i priključenjima građana u 2021.godini. Imamo funkcionalne društvene domove u četiri naselja, sa planom da sljedeće godine svakako pokušamo realizirati još jedno naselje, mrtvačnice u svim naseljima, projektnu dokumentaciju za izgradnju kanalizacije u naseljima Mašić i Medari s vrlo izglednim zatvaranjem financijske konstrukcije za izgradnju ovog krucijalnog projekta kroz suradnju sa tvrtkom “Vodovod Zapadne Slavonije” i nacionalna sredstva “Javnog poduzeća Hrvatske vode”. Ovaj projekt vrijedan je u realizaciji gotovo 14.000.000,00 kn. Samo za predodžbu, taj iznos je jednak  (uzimajući za ekvivalent proračunsku 2019.g.)  iznosu izvornih prihoda proračuna naše Općine za četverogodišnje razdoblje, odnosno gotovo četiri godišnja proračuna bismo morali usmjeriti u cijelosti prema realizaciji ovog projekta kako bismo ga završili bez pomoći šire zajednice, odnosno bez pronalaženja izvora financiranja iz državnih i europskih sredstava. Taj podatak iznosim kako bih dočarao težinu upravljanja javnim sredstvima i kako bih približio percepciju javnosti prema činjenici kako veliki projekti traže prije svega predradnje u pripremi projekata i ishođenju dozvola za građenje.  Nadalje zahtijevaju  vrlo kvalitetno i zahtjevno apliciranje na objavljene javne pozive i natječaje, te povezivanje raznih institucija na vrlo visokim razinama. Zato svima vama, još jednom zahvaljujem na podršci sve  proteklo vrijeme i na razumijevanju za dinamiku koja izgleda spora, no vjerujte mi jedina moguća.

U novom investicijskom ciklusu u planu je  izgradnja  zdravstvene ambulante i doma za stare i nemoćne, dovršetak infrastrukture u Radnoj zoni…

Još je puno planova i posla je  pred nama. Ova zajednica traži još investicija u vremenu ispred nas. Kvalitetnih i svrsishodnih investicija. Ambulanta obiteljske medicine, jedna je od njih, a školsko-sportska dvorana svakako je neizostavna. Očekuju nas aktivnosti na dovršetku infrastrukture u Radnoj zoni i nastojanja na pronalasku i motiviranju kvalitetnih privatnih investicija, projektiranja i izgradnje kanalizacijskih mreža u svim naseljima, projektiranje doma za starije i nemoćne i pokušaj izgradnje u narednom mandatnom periodu, projektiranje i izgradnja “Poljoprivredno-poduzetničkog inkubatora Dragalić”  u Radnoj zoni… Sve su to dijelovi jednog davno zamišljenog koncepta razvoja i napretka. U dobrom dijelu smo zajedno i uspjeli, ostaje nam još dijelova koje zajednički trebamo dovršiti.

Koronavirus donio novi način života i rada    

Važan završni dio ovogodišnjeg izvješća svakako se odnosi na dobar dio ove godine koji nam je donio novi način življenja i rada, način na koji nismo bili pripremani i na kojeg nitko nikada nije spreman. Naše generacije proživljavaju adaptaciju, vjerojatno na jedan način življenja i rada koji je dosadašnjoj civilizaciji nepoznat. Učimo se živjeti i raditi sa epidemijom. Ovi uvjeti traže ozbiljnost i odgovornost svakog pojedinca, naravno ne samo naše zajednice, ali mi smo svi zajedno najodgovorniji za našu. Ovim putem želim vam zahvaliti na pokazanoj odgovornosti za vrijeme prvog vala epidemije iz kojeg smo izašli  bez oboljelih. Ovaj drugi val, koji teče sa vrlo velikim brojkama oboljelih, puno je veća opasnost i izazov. Nešto smo naučili i iz proljetnog dijela, a naravno da ćemo učiti i dalje kroz razvoj događaja i uvjeren sam kako ćemo i nadalje biti odgovorni, čuvajući sebe, čuvati sve oko nas. Zahvaljujem vam se svima na dosadašnjoj ozbiljnosti i naravno pozivam nas sve zajedno da i dalje budemo odgovorni i još odgovorniji nego do sada.

S poštovanjem, Vaš načelnik.