Naslovnica OPĆINE OPĆINA VRBJE OSNIVA VLASTITI KOMUNALNI POGON

OPĆINA VRBJE OSNIVA VLASTITI KOMUNALNI POGON

557
0
Podijeli objavu

Općinsko vijeće Općine Vrbje je na svojoj 20. sjednici održanoj 18.03.2021. godine, donijelo Odluku o osnivanju vlastitog komunalnog pogona, na temelju članka 40. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, 68/18, 110/18, 32/20) i članka 32. Statuta Općine Vrbje („Službeni glasnik Općine Vrbje“, 03/18).

Prema Zakonu o jedinicama lokalne samouprave, kao i Statutu Općine Vrbje, poslovi u nadležnosti JLS podrazumijevaju, između ostalog, uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, te promet na svom području. Također, Općina Vrbje je u svom Strateškom razvojnom programu zacrtala kao prioritete Unapređenje komunalne, prometne i energetske infrastrukture i Poboljšanje sustava gospodarenja otpadom.

Svjesni života u vremenu izraženih klimatskih promjena želimo osigurati razvoj koji će biti održiv, kako na ekonomskoj, tako i na okolišnoj i društvenoj razini, stoga već duži niz godina ulažemo napore i sredstva u našu transformaciju ka zelenom upravljanju, korištenjem novih tehnologija te učinkovitom brigom za okoliš. U proteklom su periodu nabavljeni takozvani zeleni otoci i spremnici za odlaganje posebnih vrsta otpada u svim naseljima općine, kako bismo osvijestili mještane o važnosti razvrstavanja otpada u svrhu očuvanja čiste vode i čistog zraka. Općina također kontinuirano radi na sanaciji „divljih“ odlagališta i poduzima sve potrebne mjere kako bi naše okruženje ostalo zdravo za život.

Vlastiti komunalni pogon obavljat će poslove održavanje javnih zelenih površina; održavanja čistoće javnih površina, djelomično održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Vrbje, postavljanje blagdanskih dekoracija, organiziranje i reguliranje prometa u mirovanju, održavanje spomenika i spomen obilježja, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, osiguravanje radova održavanja i sprječavanja nezakonitog djelovanja na javnim površinama, javno oglašavanje, te održavanje i dopuna postojećih i izrada i ugradnja novih izložaka (panoa), nabavu materijala i opreme za male komunalne poslove, održavanje okoliša prirodnih znamenitosti i objekata kulturne baštine, upravljanje i tekuće održavanje groblja i mrtvačnica na području općine Vrbje, održavanje i upravljanje kotlovnicom, te čišćenje i djelomično održavanje objekata u vlasništvu Općine Vrbje.

Kako bi djelatnici komunalnog pogona što učinkovitije obavljali svoj posao nabavljen je i specijalizirani uređaj – prednja komunalna četka za traktor. Sigurni smo kako ćemo osnivanjem komunalnog pogona podići na višu razinu i brigu za okoliš, ali i samo funkcioniranje općine kao institucije koja osigurava pravovremeno i kvalitetno pružanje usluga svojim stanovnicima.

Izvor: Općina Vrbje