Naslovnica ŽUPANIJA Aktualnosti IPC – DISKRIMINACIJA ROMA I ROMKINJA

IPC – DISKRIMINACIJA ROMA I ROMKINJA

290
0
Podijeli objavu

Informativno pravni centar (IPC) je organizacija civilnog društva registrirana 2002. godine, a nastao je transformacijom Pravnog centra američke humanitarne organizacije International Rescue Committee koji je započeo s radom u Sl. Brodu 1998. godine. Od samih početaka, u IPC se pružala besplatna pravna pomoć Romima i Romkinjama, a od 2018. godine IPC je u Mreži antidiskriminacijskih kontakt točaka Pučke pravobraniteljice. Od tada se pojačano bave problematikom diskriminacije.

Sva recentna istraživanja pokazuju da su Romi i Romkinje najčešće žrtve diskriminacije, ali broj prijavljenih slučajeva Pučkoj pravobraniteljici, posebnim pravobraniteljima, policiji i sudovima je i dalje izrazito nizak. Kako bi  osnažili žrtve diskriminacije, romski medijatori IPC-a su 10 mjeseci obilazili romska naselja na području Brodsko – posavske i Osječko – baranjske županije i razgovarali sa žrtvama diskriminacije te ih povezivali  s pravnim osobljem IPC-a koje im je pružalo besplatnu pravnu pomoć. Žrtve diskriminacije s kojima su romski medijatori razgovarali najčešće su se žalili na diskriminaciju na radu i pri zapošljavanju. Govore da poslodavci često po imenu, prezimenu ili adresi mogu zaključiti da su pripadnici romske nacionalne manjine  te ih niti ne pozvati na razgovor na posao. Ako dođu na razgovor osobno, smatraju da poslodavci koriste različite izgovore kako ih ne bi zaposlili, kao što je popunjeno radno mjesto, iako je oglas još uvijek aktivan. Diskriminacija je prisutna i u obrazovanju, što svjedoče mnogi roditelji. S tim problemom usko je povezan i problem pronalaženja stručne prakse za učenike srednjoškolce Rome i Romkinje, koji nerijetko dovodi do toga da mladi gube motivaciju za daljnjim školovanjem. Često je spominjana i diskriminacije pri ostvarivanju prava iz sustava socijalne skrbi, pri policijskom postupanju te ostvarivanju zdravstvene zaštite. Rijetkost nisu niti napadi na ulici, pri čemu se Rome i Romkinje naziva različitim pogrdnim imenima, a pri posjeti trgovinama često ih se bezrazložno prati te im se pregledavaju osobne stvari.

U najznačajnijim slučajevima, IPC zastupa žrtve pred uredom Pučke pravobraniteljice podnoseći pritužbe povodom diskriminacije. U 2023. godini podneseno je 7 takvih pritužbi koje su se odnosile na različita područja života: stanovanje, sudstvo, policijsko postupanje, fizički napad i prijetnje, obrazovanje,  sport, a dvije pritužbe odnosile su se na pristup zdravstvenoj zaštiti. Po podnesenim pritužbama, Pučka pravobraniteljica pokrenula je  ispitne postupke, a  mogućim počiniteljima diskriminacije poslala je mišljenja i preporuke potrebne za otklanjanje diskriminacije i zaštitu prava diskriminiranih osoba.

Projekt „Jednakost za Rome kroz suzbijanje diskriminacije“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.