Naslovnica NAJAVE ODRŽANA 22. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

ODRŽANA 22. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

168
0
Podijeli objavu

22. sjednica Županijske skupštine održana je jučer u Velikoj vijećnici Županijske uprave,a njome je predsjedavao Berislav Balen. Nakon usvajanja Zapisnika o radu prošle i Dnevnog reda današnje sjednice, prešlo se na prvu točku, uobičajeni aktualni sat  pod kojoj su vijećnici postavljali pitanja iz djelokruga rada Brodsko-posavske županije. Vijećnike je tako zanimalo može li se unaprijediti i poboljšati sanitetski prijevoz pacijenata nabavkom adekvatnijih vozila, da li će se na Obrtničkoj školi ukinuti smjer stolar i zamjeniti smjerom drvni tehničar, u kojoj je fazi realizacija ceste koja vodi iz Lučka uprave u Slavonskom Brodu, realizacija ugovora o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta, izgradnja školske sportske dvorane u Sikirevcima, realizacija isplate sredstava za štete nastale olujnim nevremenom na stambenim i poljoprivrednim objektima, prijevoz učenika, potencijalna izgradnja bukobrana u Bickom Selu i  Zadubravlju, iznos sredstava do kojih  župan može provoditi javne nabave, visina naknade za topli obrok dužnosnika i zaposlenika Županije, realizacija kanalizacije u Gornjoj Vrbi i Ruščici kao i projekta razvoja širokopojasnog interneta te rad povjerenstava za utvrđivanje šteta nastalih prirodnim nepogodama. Na pitanja vijećnika odgovarao je zamjenik župana Marko Šimić i  resorni pročelnici (opširnije u priloženoj audio snimci sjednice) dok će na neka pitanja vijećnicima biti odgovoreno pismeno.

Na Dnevnom redu današnje sjednice našao se i prijedlog Odluke o izmjeni Proračuna Brodsko-posavske županije za 2024. godinu. Naime, kako je pojasnila pročelnica za financije Božana Grgić, Županija se za potrebe vlastitog učešća u u provedbi projekata energetske obnove svih zdravstvenih ustanova zadužila kod HBOR-a putem Privredne banke Zagreb, a u isto vrijeme je od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije zatražila sufinanciranje. Krajem prošle godine svi projekti privedeni su kraju nakon čega je ustanovljeno financijsko stanje, obračunati svi iznosi kako bi se napravio reprogram svih kredita. Takvom reprogramu pristupilo se i zbog činjenice kako upravljanje bolnicama prelazi u  nadležnost Države. Sukladno tomu i na osnovu Zakona o proračunu donosi se program rebalansa Proračuna Brodsko-posavske županije za 2024. godinu. Izmjene se odnose na promjenu unutar Upravnog odjela za zdravstvo, soc. Skrb i hrvatske branitelje gdje je ekonomska klasifikacija povećana, odnosno pozicija izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova. Oni su do sada bili planirani u iznosu od 729.554 eura, a sada se povećavaju za ukupan iznos reprograma po svim kreditima, odnosno, za 1.336.000 eura. Pokriće za navedeno povećanje planirano je na povećanju prihoda poslovanja, odnosno na prihodima od poreza. Povećanje je planirano sukladno gospodarskim promjenama u prošloj godini, povećanju minimalne plaće, povećanim stopama poreza na dohodak unutar 2 velike općine BPŽ i gradu Nova Gradiška, smjeru uplata u siječnju gdje je evidentirano povećanje od 20 %. 

Ostale točke vezane su uz prethodnu, a odnose se na otplatu kredita energetskih obnova  pojedinih zdravstvenih ustanova, odnosno, na reporgram kredita te su također usvojene:

Prijedlog Odluke o otplati dijela kredita za projekt energetske obnove „Energetska obnova zgrade – Zgrada infektologije Opće bolnice Slavonski Brod

Prijedlog Odluke o otplati dijela kredita za projekt energetske obnove „Energetska obnova zgrade – Zgrada neurologije i psihijatrije Opće bolnice Slavonski Brod

Prijedlog Odluke o otplati dijela kredita za projekt energetske obnove „Energetska obnova zgrade – Zgrada kirurgije Opće bolnice Slavonski Brod

Prijedlog Odluke o otplati dijela kredita za projekt energetske obnove „Energetska obnova zgrade – Dom za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod

Prijedlog Odluke o otplati dijela kredita za projekt energetske obnove „Energetska obnova zgrade – Ginekologije, pedijatrije, ambulante, odjel kirurgije i interne medicine Opće bolnice Nova Gradiška

Prijedlog Odluke o otplati dijela kredita za projekt energetske obnove „Energetska obnova zgrade – Stara bolnica Nova Gradiška,

Prijedlog Odluke o otplati dijela kredita za projekt energetske obnove „Energetska obnova zgrade – Nova bolnica Nova Gradiška.

U nastavku sjednice usvojene su i izmjene i dopune Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Županije a odnose se na raspolaganje i upravljanje državnim nekretnitnama na načim da se u članku 14. stavku 1. iza podstavka 21. dodaje se novi podstavak koji glasi:

  • “Obavljanje poslova upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske koje se nalaze na području Brodsko-posavske županije sukladno propisima kojima se uređuje nadležnost i ovlasti u upravljanju nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu.”

Jednoglasno je prihvćena i Odluka o o dodjeli županijskih priznanja u 2024. godini temeljem koje će Zlatnu plaketu Brodsko-posavske primiti Miro Gavran, nagradu za životno djelo (Zlatni grb Brodsko-posavske županije) Branko Penić i Jozo Meter, Plaketu Brodsko-posavske županije  Elektrotermički sustav d.o.o, Slavonija drvna industrija d.o.o, Udruga slijepih Brodsko-posavske županije i Berde bend d.o.o., a Kovanicu od zlata Lenka Kiriovska, Ante Ravlić, Franjo Kožić, Nikolina Jureković, OPG Ivice Ivaniša, OPG Drage Cvitića, Nenad Jagodić, Nenad Seletković, Višnja Ružojčić, mr.sc. Ivan Medved, Josip Majić, Vinko Brešić, Pero Veočić, Marko Lipovac, Jasna Ažman, Boris Hrečkovski te Ines Jozić.

U nastavku sjednice usvojene su i ostale odluke

Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2024. godini na području Brodsko-posavske županije.

Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola u 2024. godini na području Brodsko-posavske županije.

Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2024. godini na području Brodsko-posavske županije.

Prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod u 2024. godini.

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije.

Prijedlog Zaključka o podnošenju zahtjeva za izmjenu Mreže javne zdravstvene službe.

Prihvaćeni su:

Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe na području Brodsko-posavske županije u 2023. godini.

Izvješće o provođenju Plana upravljanja lokalnim vodama na slivnom području „Brodska Posavina“ i „Mali sliv Šumetlica– Crnac“ u 2023. godini.

Plan upravljanja lokalnim vodama na slivnim područjima u 2024. godini – davanje suglasnosti.

Informacija o prirodnim nepogodama na području Brodsko-posavske županije.

Izvješće o radu Savjeta mladih Brodsko-posavske županije u 2023. godini.

Analiza stanja sustava civilne zaštite u Brodsko-posavskoj županiji za 2023. godinu.

Izvor: Bpž