Naslovnica EU GRAD NOVA GRADIŠKA: JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE U PROJEKTU „ZAŽELI, PODRŽI, POMOZI“

GRAD NOVA GRADIŠKA: JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE U PROJEKTU „ZAŽELI, PODRŽI, POMOZI“

269
0
Podijeli objavu

JAVNI POZIV za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu „Zaželi, podrži, pomozi“

za korisnike pripadnike ciljne skupine

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija
institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Projektom je
predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu za 180 korisnika,
starijih osoba (65 i više godina) i osoba s invaliditetom (starijih od 18 godina) s područja
Grada Nova Gradiška tijekom 33 mjeseca i to kroz organiziranje prehrane (pomoć u
pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.), obavljanje kućanskih poslova (pranje
posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje
pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.), održavanje osobne
higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i
osnovnih higijenskih potrepština.

PRIHVATLJIVI KORISNICI
a) Starije osobe (u dobi od 65 godina i više), koje žive u samačkom ili dvočlanom
kućanstvu, odnosno višečlanom kućanstvu u kom slučaju svi članovi kućanstva moraju biti
pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i čiji mjesečni prihodi:

 za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120 % prosječne starosne mirovine za
40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u
aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za
mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta1
 za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200 % prosječne starosne
mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi
uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao
podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300 % prosječne starosne
mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi
uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao
podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i
 koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka,
organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni
asistent.
 Na dvočlano kućanstvo se ne primjenjuje uvjet da obje osobe u kućanstvu
moraju biti pripadnici ciljne skupine. U slučaju da nisu, pružanje usluge je
prihvatljivo samo za onu osobu koja je pripadnik ciljne skupine.
 U višečlanim kućanstvima svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne
skupine.

b) Osobe s invaliditetom 3. ili 4. stupnja (18 i više godina)
 koje žive u samačkom, dvočlanom ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi
kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva
 koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih
sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
 koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka,
organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent
 čiji roditelji ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja
ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

ROKOVI I NAČIN PRIJAVE

Osobe koje se javljaju na Javni poziv dužni su priložiti dokumentaciju kako slijedi:
Starije osobe (u dobi od 65 godina i više):

 Obrazac za iskaz interesa
 Preslika osobnih iskaznica za sve članove kućanstva
 Izjava o članovima zajedničkog kućanstva
 Potvrda o visini dohotka i primitaka za mjesec koji prethodi uključivanju u Projekt od
Porezne uprave za sve članove kućanstva – Grad Nova Gradiška će u ime korisnika ishoditi elektronsku potvrdu o visini dohotka i primitaka od Porezne uprave
za svakog člana kućanstva
Obrazac za iskaz interesa i Izjava o broju članova kućanstva mogu se preuzeti osobno na
porti ili na web stranici grada (ispod Javnog poziva).

Osobe s invaliditetom:
 Obrazac za iskaz interesa
 Preslika osobnih iskaznica za sve članove kućanstva
 Izjava o članovima zajedničkog kućanstva
 Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom u kojem je naveden III. ili IV.
stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti
 Ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden III. Ili IV. stupanj težine
invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti.

Prijave se podnose:
 osobno na adresi: Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova
Gradiška, od ponedjeljka do petka od 8.00-14.00 sati, na porti u zgradi Gradske
uprave
 poštom na adresu: Grad Nova Gradiška, (Projekt „Zaželi, podrži, pomozi“), Trg
kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška
 na e-mail: [email protected]
Poziv je otvoren od 09.04.2024. godine do 31.01.2027. godine.
Odabir će se vršiti temeljem osnovnog kriterija – pripadnosti ciljnoj skupini, a ukoliko se
javi veći broj korisnika prednost će se utvrđivati temeljem slijedećih dodatnih kriterija:

  • osoba s invaliditetom
  • osoba s nižim mjesečnim primanjima.
    Nakon popunjavanja raspoloživih mjesta formirat će se lista čekanja s koje će se korisnici
    primati po dostupnosti usluge.

Gradonačelnik
Vinko Grgić, dipl.ing.arh.