Naslovnica TOP NEWS NOVI PROJEKT UDRUGE “STUDIO B” – “MLADI MOGU DRUGAČIJE”

NOVI PROJEKT UDRUGE “STUDIO B” – “MLADI MOGU DRUGAČIJE”

1057
0
Podijeli objavu

Udruga “Studio B” početkom lipnja započela je provedbu još jednog projekta nazivom “Mladi mogu drugačije”. Projekt je podržalo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kroz natječaj “ Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2019. godini”, Prioritetno područje A Prevencija nasilja među mladima (nenasilno rješavanje sukoba među mladima, edukacije o prihvaćanju različitosti među mladima i dr.). Partneri u provedbi projekta su Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška i Udruga za integraciju glazbene kulture mladih „Starci 2001“. Projekt će trajati do 31. svibnja 2021.

Opći cilj projekta je smanjiti pojavne oblike nasilja među mladima, povećati međusektorsku suradnju i promovirati korištenje neformalnog učenja kao uspješnog alata mirovne edukacije na specifičnom geografskom području Brodsko-posavske županije.

Specifični ciljevi projekta su:

Osnažiti ljudske resurse u OCD-ima, CZSS i odgojno-obrazovnim ustanovama kako bi usvojili znanja i vještine potrebne za kvalitetno provođenje aktivnosti koje za cilj imaju spriječiti međuvršnjačko nasilje – kroz trening usvajanja novih metoda neformalnog učenja za stručnjake i radnike s mladima.

Ojačati mlade za učinkovito nošenje s različitim oblicima depriviranosti i diskriminacije – kroz provedbu radionica;

Pružiti aktivnosti mirovne edukacije mladima u svrhu lakšeg prepoznavanja pojavnosti različitih oblika nasilja;

Osnažiti partnerstva udruga i ostalih lokalnih dionika u razvoju i provedbi projekata prevencije nasilja među mladima te vršnjačkog nasilja  – kroz ovaj projekt planiramo uspostaviti suradnju civilnog i javnog sektora. Partneri i suradnici na projektu su  udruge civilnog društva koje rade s mladima, javne ustanove i škole. Na ovaj način razvijamo međusektorsku suradnju i jačamo zajednicu. Kroz svoj rad svi dionici ovog projekta usvojili su specifična znanja i vještine koje kroz ovaj projekt mogu kumulativno doći do izražaja.

Osigurati ravnomjernu rasprostranjenost aktivnosti prevencije međuvršnjačkog nasilja na područjima slabije razvijenosti.

Ciljane skupine ovog projekta su 80 mladih s područja Brodsko-posavske, 14 radnika s mladima, te 25 roditelja i udomitelja. Kroz projekt je također zaposlena 1 mlada osoba kao koordinator aktivnosti, čime direktno doprinosimo osnaživanju mladih iz naše zajednice.

Dugoročni cilj projekta je povećati osjetljivost lokalne zajednice na probleme djece i mladih, uvažavanje različitosti, stjecanje osnovnih znanja i informacija kako preventivno djelovati na nasilje među i nad mladima.

Ovim projektom želimo skrenuti pozornost na probleme korisnika i osnažiti zajednicu u promicanju tolerancije i društva dijaloga. Danas u našoj županiji ne postoji mreža koja okuplja udruge i pojedince kao pružatelje usluga prevencije nasilja među mladima, a postojeće institucije ne pružaju adekvatnu podršku u osiguravanju kvalitetnog pružanja usluga prevencije nasilja među mladima u zajednici.

Dosad smo u sklopu projekta održali partnerski sastanak na kojem smo dogovorili plan provedbe aktivnosti, plan praćenja provedbe i podijelili radne zadatke između partnerskih organizacija. Također, uspostavili smo suradnju sa četiri srednje škole s područja Brodsko- posavske županije: Industrijsko-obrtničkom školom Nova Gradiška; Elektrotehničkom i ekonomskom školom Nova Gradiška, : Industrijsko-obrtničkom školom Slavonski Brod i Ekonomsko-birotehničkom školom Slavonski Brod; u kojima će se provoditi dio aktivnosti u idućoj školskoj godini.

Prva aktivnost koju ćemo provesti jest trening na temu mirovne edukacije za 14 predstavnika OCD-a, javnih institucija i odgojno obrazovnih ustanova. Trening će se održati u Novoj Gradiški od 7. do 10. srpnja 2020. godine.

Ovim putem pozivamo sve mlade da prate našu web stranicu, Facebook stranicu udruge te Facebook stranicu projekta i uključe se u aktivnosti projekta kao sudionici i volonteri!

Sigurni smo da kroz međusektorsku suradnju organizacija civilnog društva, javnih institucija i odgojno-obrazovnih ustanova kroz ovaj projekt možemo postići visok nivo sinergijskog djelovanja koji će rezultirati ostvarenjem postavljenih ciljeva te povećanjem socijalne kohezije u zajednici.