Naslovnica EU UDRUGA “STUDIO B” – ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA

UDRUGA “STUDIO B” – ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA

1132
0
Podijeli objavu

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja Studio B je u subotu, 09. siječnja, održala Izbornu Skupštinu na kojoj smo usvojili godišnje izvješće o radu za 2020. godinu, usvojili operativni i financijski plan za 2021. godinu, donijeli odluke o dodjeli priznanja najvolonteru i najvolonterki i odluku o dodjeli zahvalnica; te održali izbore za Predsjednicu i Tajnicu udruge, članove/ice Izvršnog odbora i članove/ice Nadzornog odbora.

Skupština je održana u Društvenom domu u Bodovaljcima kako bismo se mogli pridržavati propisanih epidemioloških mjera i na njoj smo okupili 14 redovnih članova/ica Udruge.

Na početku je predstavljen Godišnji izvještaj o radu za 2020. godinu, te pregled članstva, volontera i korisnika i financijsko izvješće za 2020. godinu. Protekla godina je, unatoč svojim mnogobrojnim izazovima, bila vrlo uspješna za Udrugu Studio B u kojoj je rad Udruge proširen na nekoliko područja. Kao što je i uobičajeno za organizacije civilnog društva i naša se udruga u protekloj godini suočila s fluktuacijom članova_ica i tijekom godine napustilo nas je 10 članova/ica, uglavnom mladih uslijed nedostatka Erasmus+ projekata na kojima bi sudjelovali_e (što je opet uzrokovano pandemijom virusa COVID-19); a učlanilo se 7 osoba.

Također, u 2020. godini došlo je do daljnje profesionalizacije našeg rada kroz zapošljavanje projektnih koordinatora i izvoditelja aktivnosti, te smo ukupno kroz godinu zapošljavali 10 osoba.

Udruga je u protekloj godini provela nekoliko različitih projekata, od čega izdvajamo ESF projekt „Zaposlena žena za aktivnu zajednicu“, Erasmus+ KA2 Strateško partnerstvo „Manjinska mladinoteka“, , “Pružanje podrške marginaliziranim skupinama za uključivanje na tržište rada“, „Osnaživanje mladih pokretača ruralnih zajednica“, „Mladi mogu drugačije“, Erasmus+ KA2 Strateško partnerstvo „Transformers: Age of Youth Work“ i „Osnaživanje pojedinca za snagu zajednice“, ESF „Mi – jučer, danas, sutra“.

Također, proveli smo sljedeće aktivnosti: prijem u Uredu Predsjednika Republike Hrvatske, javnu akcija #PrekiniŠutnju; istraživanje o Građanskom odgoju i obrazovanju i volontersku akciju za žrtve potresa u Petrinji i Glini.

Predstavnici udruge sudjelovali su i na nekoliko treninga u organizaciji Udruge gluhih i nagluhih Nova Gradiška, Zaklade Friedrich-Ebert-Stiftung u RH, Mreže Mladih Hrvatske, udruge Carpe Diem te Vijeća Europe i Regionalnog Info centra za mlade Osijek.

Nastavno na pregled rada Udruge u 2020. godini, možemo reći kako smo ostvarili zacrtane ciljeve i aktivnosti iz Operativnog plana u vrlo visokoj mjeri s obzirom na objektivna ograničenja. Ovim se putem zahvaljujemo svim našim donatorima, partnerima, medijima i našim članicama i članovima bez kojih sve ovo ne bi bilo moguće!

Udruga Studio B broji 37 članova/ica, od čega 29 ženskih i 8 muških. Redovnih članova/ica je 14, dok je članova/ica korisnika/ica 23. Iz navedenog je vidljivo da je broj redovnih članova/ica rastao u odnosu na proteklu godinu, dok se broj članova/ica korisnika/ica nešto smanjio.

U ovoj godini fokus će biti stavljen na porast broja članova_ica korisnika/ica. Što se volontera tiče, 2020. godine imali smo ukupno 37 volontera (27 ženskih i 10 muških) koji su zajedno odradili ukupno 762 volonterska sata.

Što se korisnika/ica naših aktivnosti tiče u 2020. godini obuhvatili smo zaista značajan broj. Kroz nekoliko projekata i aktivnosti direktnih korisnika/ica naših aktivnosti bilo je 301. Broj indirektnih korisnika obuhvaćenih aktivnostima podizanja vidljivosti i ostalim aktivnostima zasigurno je nekoliko puta veći.

U 2020. godini ostvarili smo prihod u iznosu od 648.389,79 HRK. Rashodi su bili u iznos od 643.389,97 HRK. Višak prihoda prenesen u 2021. godinu iznosi 4.999,82 HRK.

Nakon predstavljanja Godišnji izvještaj o radu i financijsko izvješće za 2020. godinu su jednoglasno usvojeni.

Uslijedilo je usvajanje dopune Operativnog plana za ovu godinu u kojeg su se aktivno uključili svi prisutni članovi sa svojim prijedlozima i sugestijama; iz kojeg izdvajamo projekte „Zaposlena žena za aktivnu zajednicu“, Erasmus+ KA2 „Transformers: Age of Youth work“, ESF „Mi – jučer, danas, sutra“ te aktivnosti Obilježavanje Međunarodnog dana mladih; Obilježavanje Međunarodnog dana žena, te Međunarodnog ili Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i rodno uvjetovanog nasilja.

Nakon toga, Skupština je donijela Odluku o dodjeli priznanja Najvolonteru i Najvolonterki organizacije; te Odluku o dodjelama Zahvalnica udruge za podršku našem radu koje će biti uručene na godišnjem domjenku udruge.

Uslijedilo je predstavljanje kandidata/kinja za Tijela udruge.

U kandidacijskom procesu zaprimljene su sljedeće kandidature: za predsjednicu udruge kandidirala se Nikolina Jureković; za tajnicu udruge kandidirala se Manuela Strinavić; za 2 člana/ice Izvršnog odbora kandidirali/e su se Boris Lekić, Valentina Stojaković i Magalena Poljac; a za 3 člana/ice Nadzornog odbora kandidirali/e su se Krunoslav Pecarić, Marina Strinavić i Lidija Konjević.

Za predsjednicu je jednoglasno izabrana Nikolina Jureković, koja je dobila povjerenje članova/ica za još jedan mandat.

Predsjednica je u govoru zahvale istaknula kako će se u novom mandatu posvetiti ostvarenju nekoliko kratkoročnih i dugoročnih ciljeva, od čega su najvažniji: – kontinuirana profesionalizacija rada udruge kroz zapošljavanje novih zaposlenica/ika i održavanje postojećih radnih mjesta; – izrada lokalnog programa za mlade u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i praćenje njegove provedbe i otvaranje društvenog centra / centra za mlade u Bodovaljcima. Njena vizija Udruge Studio B u iduće četiri godine je postati relevantan čimbenik u zajednici sposoban za pružanje doprinosa u kreiranju efektivnih javnih politika; pokretač pozitivnih promjena u zajednici i generator društvenog, ali i ekonomskog, napretka.

Za tajnicu je jednoglasno izabrana Manuela Strinavić, koja je ovime također potvrdila svoj mandat. Tajnica se obvezala usmjeriti na traženje novih članova koji svojim znanjima i vještinama žele i mogu doprinijeti napretku Udruge i njezinom poboljšanju.

Kako smo imali tri kandidata/kinje za članove/ice Izvršnog odbora dosadašnji članovi/ice pripremili su 6 pitanja za kandidate/kinje kako bi Skupština donijela što informiraniji izbor.

Pitanja su se odnosila na područja rada koja će novi članovi/ice Izvršnog odbora staviti u svoj fokus, koji su njihovi dugoročni ciljevi i vizija udruge. Nakon glasanja u Izvršni odbor u Izvršni odbor je primljena Magdalena Poljac sa 14 glasova i Boris Lekić s 11 glasova.

Novi Izvršni odbor izabran je u sastavu Nikolina Jureković, Manuela Strinavić, Magdalena Poljac i Boris Lekić. Peti član Izvršnog odbora je Paolo Pelesk kojemu mandat traje do veljače 2022. godine.

Nakon toga izabrani su Krunoslav Pecarić, Marina Strinavić i Lidija Konjević u Nadzorni odbor.

Kroz nekoliko dana se navršava 4 godine otkad smo pokrenuli priču zvanu „Udruga Studio B“ i time zakotrljali pozitivne promjene u našoj maloj zajednici, a i šire. Iznimno smo ponosni na sve naše članove i vanjske suradnike koji su predano radili i volontirali u posljednje četiri godine, zbog čijeg smo truda dospjeli do prepoznatljivosti u lokalnoj zajednici i statusa jedne od najaktivnijih Udruga na širem novogradiškom području. Sigurni smo kako svojim radom doprinosimo ekonomskom i društvenom razvoju zajednice, te razvoju društvenog kapitala.

Kroz zadnje četiri godine vidljiv je stabilan rast članova_ica i članova_ica korisnika_ica iz godine u godinu, te značajan rast prihoda iz različitih izvora svake godine, a time i porast broja zaposlenih. Udruga u ovom trenutku zapošljava 8 osoba, što je direktan rezultat rada dosadašnjeg upravljačkog tima. Pregledom našeg Strateškog plana vidljivo je kako aktivno radimo na ispunjenju postavljenih ciljeva i trudimo se stvoriti suradničke odnose na svim poljima. Protekla godina za našu je udrugu bila vrlo izazovna i zaista je bilo zahtjevno organizirati rad i sigurno okruženje za sve naše zaposlenice_ike i korisnice_ike u uvjetima globalne pandemije i posljedične nesigurnosti, ali vjerujem da smo fleksibilnim pristupom kroz uvažavanje potreba drugih s jedne strane, i poštivanjem preporuka s druge strane, u tome uspjeli.

Udruga Studio B u 2021. godini u još većoj mjeri će preuzeti ulogu pokretača promjena u zajednici, a kroz razvijene partnerske i suradničke odnose s raznim relevantnim dionicima, od kojih ističemo našu jedinicu lokalne samouprave, vjerujemo kako ćemo u tome biti uspješni. Iskustvo stečeno u dosadašnjem radu zasigurno će nam poslužiti kao temelj za izradu kvalitetnih programa i aktivnosti usmjerenih raznovrsnim ciljnim skupinama.

Studio B